+387 36 355 350 info@avacom.ba

Rješenja u oblaku

Cloud computing tj. računarstvo u oblaku je relativno novi koncept u IT i predstavlja model za omogućavanje sveprisutnog mrežnog pristupa na zahtjev

Cloud computing

Cloud computing tj. računarstvo u oblaku je relativno novi koncept u IT i predstavlja model za omogućavanje sveprisutnog mrežnog pristupa na zahtjev (on-demand) za dijeljenje konfigurabilnih računarskih resursa (npr., mreže, servera, skladišta podataka, aplikacija i servisa/ usluga). Najznačajnija stvar vezana uz Cloud je ideja servisnog modela. Servisni model omogućava razne aspekte računarstva, softver, pristup podacima, skladište podataka, bez potrebe poznavanja lokacije te računarske infrastrukture od strane korisnika.

  • Software as a Service (SaaS) – softver kao usluga
  • Platform as a Service (PaaS) – platforma kao usluga
  • Infrastructure as a Service (IaaS) – infrastruktura kao usluga.

Privatni oblak (Private Cloud)

Privatni oblak ( Private cloud) predstavlja cloud infrastrukturu dostupnu isključivo jednoj kompaniji ili organizaciji, zaštićenu vatrozidom (firewall). Privatnim cloud-om može upravljati sama organizacija ili netko drugi u njeno ime. Naši stručnjaci mogu instalirati, konfigurirati i upravljati infrastrukturom privatnog oblaka, tako da kompanije ne moraju trošiti vlastite resurse, kako ljudske tako i materijalne. Uz to klijenti zadržavaju apsolutnu kontrolu nad vremenom, strukturom i intezitetom korištenja IT resursa u oblaku.

Organizacije koriste privatne oblake kada trebaju ili žele veći nadzor i sigurnost nad podacima nego što ga mogu imati korištenjem javnog oblaka. Pored ostalih usluga nudimo i migraciju naših softverskih rješenja na privatni oblak, kao i održavanje infrastrukture.

Javni oblak (Public Cloud)

Javni oblak (Public Cloud) je globalna cloud platforma dostupna i otvorena za javnost, neovisno o tome radi li se o pojedincima ili organizacijama. U slučaju javnih platformi postavlja se pitanje sigurnosti podataka. Aplikacije različitih korisnika često se nalaze na istim poslužiteljima, sistemima za pohranjivanje podataka i mrežama. AvaCom i njegovi inžinjeri Vam i ovdje nude usluge instaliranja i konfiguriranja kako naših sofvterskih rješenja tako i rješenja trećih firmai, kao i usluge konzaltinga u upravljanju javnim cloud uslugama.

+387 (0) 36 355 350

+387 (0) 33 769 830

info@avacom.ba

prodaja@avacom.ba

Bleiburških žrtava 19c, 88000 Mostar

Nerkeza Smailagića 7, 71 000 Sarajevo