Izazov zaštite IT resursa


Neovlašteni pristup resursima tvrtke korištenjem postojećih i novih ranjivosti ozbiljan je problem sigurnosti. Potvrđivanje da nove i postojeće aplikacije, mreže i sustavi nisu ranjivi na sigurnosni rizik ključni su za rješavanje tih ranjivosti prije nego što ih neovlašteni korisnici mogu iskoristiti.

Penetracijsko testiranje


Ava Com GROUP pristupa svakom testu penetracije kao jedinstvenu za svaku organizaciju. Našu metodologiju provode certificirani ispitivači koristeći sve taktike i alate koje koriste hakeri tako da našim klijentima pruže uvid u stvarnu ranjivost sustava I prezentuju preporuke za zaštitu. Penetracijsko testiranje je dizajnirano da prikaže kako će napadač dobiti neovlašteni pristup vašem okolišu ugrožavajući pristupne podatke administratora ili krajnjih korisnika u svrhu dobivanja najviših pristupnih permisija I korištenjem sustava krajnjih korisnika za presretanje I krađu povjerljivih podataka tvrtke. Nudimo različite vrste penetracijskih testova uz mogućnost kombinovanja više testova u jedan opsežni test u zavisnosti od potreba I želja naših klijenata.

1. Infrastructure Penetration Test (Interni penetracijski test)

2. Web Application Penetration Test (Eksterni penetracijski test)

3. Combined Infrastructure and Web Application Penetration Test (Mješovito testiranje)

4. Wireless Network Penetration Test (WLAN penetracijski testovi)

5. Social Engineering/ Employee Phishing Vulnerability Assessment/ Simulated Phishing Attack (Simulirani napadi I krađa identiteta)

6. Physical Penetration Test (Test fizičke penetracije)

Radi što boljeg uvida u vaše potrebe i određivanja adekvatne cijene molimo da nam pošaljete upit na mail: avacom@avacom.ba prema izabranoj opciji koja najbolje odgovara vašim potrebama