Javne tvrtke


- JP Hrvatske telekomunikacij Mostar

- BH Telecom

- Hrvatska pošta Mostar

- ALUMINIJ Mostar

- Elektroprivreda HZHB