Generalno o cloud computing-u (računarstvo u oblacima):


Cloud computing tj. računarstvo u oblaku je relativno novi koncept u IT-u i predstavlja model za omogućavanje sveprisutnog mrežnog pristupa na zahtjev (on-demand) za dijeljenje konfigurabilnih računalnih resursa (npr., mreže, servera, skladišta podataka, aplikacija i servisa/usluga) . Ključne karakteristike oblaka kao računarske arhitekture su:

Najznačajnija stvar vezana uz Cloud je ideja servisnog modela. Servisni model omogućuje razne aspekte računarstva, softver, pristup podacima, skladište podataka, bez potrebe poznavanja lokacije te računarske infrastrukture od strane korisnika: Software as a Service (SaaS) – softver kao usluga Platform as a Service (PaaS) – platform kao usluga Infrastructure as a Service (IaaS) – infrastruktura kao usluga

Privatni oblak (Private cloud)


Predstvalja cloud infrastrukturu dostupnu isključivo jednoj tvrtki ili organizaciji, zaštićenu vatrozidom (firewall). Privatnim cloud-om može upravljati sama organizacija ili netko drugi u njeno ime. Organizacije koriste privatne oblake kada trebaju ili žele veći nadzor i sigurnost nad podacima nego što ga mogu imati korištenjem javnog oblaka. Naši stručnjaci mogu instalirati, konfigurirati i upravljati infrastrukturom privatnog oblaka, tako da tvrtke ne moraju trošiti vlastite resurse, kako ljudske tako i materijalne. Uz to klijenti zadržavaju apsolutnu kontrolu nad vremenom, strukturom i intezitetom korištenjea IT resursa u oblaku. Pored toga nudimo i migraciju naših softverskih rješenja na privatni oblak. Više informacija na integracije@avacom.ba

Javni oblak (Public Cloud)


Je globalna cloud platforma dostupna i otvorena za javnost, neovisno o tome radi li se o pojedincima ili organizacijama. U slučaju javnih platformi postavlja se pitanje sigurnosti vlastitih podataka jer se aplikacije različitih korisnika često se nalaze na istim poslužiteljima, sustavima za pohranjivanje podataka i mrežama. AvaCom i njegovi iženjeri Vam i ovdje nude usluge instaliranja i konfiguriranja kako naših sofvterskih rješenja tako i rješenja trećih tvrtki, kao i usluge konzaltinga u upravljanju javnim cloud uslugama. Više informacija na integracije@avacom.ba