Upravljanje odnosima s klijentima (CRM)


Paket poslovnih rješenja prilagođenih vašem tržištu koja ćete lako savladati i koristiti, a koji je prilagođen opsegu vašeg poslovanja i posvećen njegovom razvoju putem zadovoljstva korisnika. CRM naše je poslovno rješenje za upravljanje odnosima s klijentima koje pokreće produktivnost prodaje i učinkovitost marketinga putem uvida u društvene mreže, poslovnog obavještavanja i upravljanja kampanjama. Vaši klijenti danas znaju više no ikad prije – donose odluke o kupovini prije nego što se vi uspijete uključiti. Vaš tim za prodaju mora se prilagoditi napredovanju novih klijenata te izgraditi dublje odnose s klijentima personaliziranjem svake interakcije. Uz rješenje pomažemo vam ponovno osmisliti prodaju u skladu s novim putovanjem klijenata. Vaši predstavnici prodaje mogu se bolje usredotočiti, brže osvojiti klijente i prodavati više.

• Upravljanje klijentima i kontaktima, te detaljni pregled svih aktivnosti vezanih za iste

• Vođenje prilika i ponuda, praćenje statusa, analiza ostvarenog i ciljeva

• Praćenje i odobravanje narudžbi

• Praćenje i vođenje ugovora, obavještavanja o isteku

• Integracija sa Outlook-om

• Prilagođeno izvještavanje, dashboardi i grafikoni

Tehnologija korištena za razvoj rješenja je Microsoft Dynamics CRM.

Upravljanje s podrškom korisnicima (Service Desk)


Društvene mreže i mobilni uređaji transformirali su očekivanja klijenata u vezi s uslugama. Klijenti očekuju kvalitetne, personalizirane usluge na webu, društvenim mrežama, mobilnim uređajima i telefonima, i to u skladu sa svojim uvjetima. Uz rješenje Microsoft Dynamics CRM možete osvojiti doživotne klijente tako što ćete im pružiti odgovarajuću personaliziranu uslugu u svakom trenutku i putem svakog kanala. Postavite svojim agentima sve što im je potrebno nadohvat ruke kako bi pružili sjajnu korisničku podršku.

• Upravljanje klijentima i kontaktima, te detaljni pregled svih aktivnosti vezanih za iste

• Upravljanje incidentima i aktivnosti vezanim za iste

• Upravljanje resursima vezanih za rješavanja incidenata

• Upravljanje bazama opreme vezane za ugovore o održavanju

• Prilagođeno izvještavanje, dashboardi i grafikoni

• Integracija sa Outlook-om

• Praćenje i vođenje ugovora, obavještavanja o isteku

Tehnologija korištena za razvoj rješenja je Microsoft Dynamics CRM.

Suradnja i upravljanje dokumentima (C&DM)


Razmjenjujte ideje, pronalazite odgovore te pratite što vaši suradnici rade pomoću društvenih značajki u cijelom sustavu SharePoint. Zajednički koristite dokumente, ažurirajte sažetak sadržaja aktivnosti te ostanite u kontaktu sa suradnicima putem mobilnog telefona ili tableta. Prilagodite i suzite pretraživanje da biste vidjeli bitnije rezultate te primajte preporuke o osobama i dokumentima koje možete pratiti.

• Pohrana, organizacija i razmjena informacija, dijeljenje dokumenata za zajednički rad

• Upravljanje verzijama dokumenata, te offline način rada

• Tijekovi rada za praćenje poslovnih procesa, obavijesti e-mailom, praćenje statusa i rokova

• Upravljanje pristupom i razinama dozvola

• Brzo pretraživanje podataka i dokumenata

Tehnologija korištena za razvoj rješenja je Microsoft SharePoint.

Obračun plaća (OP)


Rješenje koji vodi evidenciju zaposlenika, radnih mjesta, organizacijskih jedinica, bruto i neto prihoda, doprinosa i poreza, dodatnih prihoda ili odbitaka, plaćenih troškova te ukupnih primanja. Kroz moderno i fleksibilno korisničko okruženje, operaterima je omogućen brz i jednostavan rad kroz Windows aplikacijsko okruženje ili web aplikacijsko okruženje. Sve navedeno se može prikazati shemama, obrascima i izvještajima prema zakonskim propisima Bosne i Hercegovine. Izvoz svih izvještaja u druge formate, kao i izvoz u xml format mjesečnih i godišnjih izvještaja (MIP, GIP), a omogućene su i dodatne statistike po pitanju dublje analize.

• Statistika o zaposlenicima

• Vođenje obračuna na mjesečnoj bazi

• Detaljno mjesečno, periodično i godišnje izvještavanje

• Pregled statistike po parametrima lokacija, entiteta, općina i troškova

• Export MIP i GIP u xml format

• Računanje dodatnih troškova zaposlenika.

eBudget


eBudget je informacioni sistem koji treba da informatizuje i podrži sve faze procesa pripreme budžeta čime bi BPS sistem zaokružio sve faze životnog ciklusa budžeta: planiranje, upravljanje i realizacija. Da bi pratio savremene trendove u procesu pripreme budžeta, BPS treba da bude okrenut metodologiji višegodišnjeg planiranja budžeta, dok u isto vrijeme treba da podrži postojeću metodologiju, ali i da bude otvoren za promjene koje donose nove, suvremene metodologije pripreme budžeta.

Osnovni ciljevi BPS sistema su povećanje efikasnosti i efektivnosti procesa pripreme budžeta, automatizacija i standardizacija svih faza procesa i obezbjeđivanje potpune kontrole i transparentnosti procesa pripreme budžeta. Ostvarivanje ovih ciljeva dovelo bi do generalnog poboljšanja proces planiranja budžeta, što bi značajno doprinjelo unaprjeđenju kvaliteta javnih finansija. Za krajnje korisnike, BPS treba da olakša svakodnevne aktivnosti u okviru kompleksnog procesa pripreme budžeta i da im kroz analitičniji pristup omogući da se koncentriraju na suštinu svog posla.

Upravljanje ljudskim resursima (e-HR)


Rješenje objedinjuje poslove i zadaće vezane uz upravljanje ljudskim resursima kao temeljnom snagom svake organizacije, njihovo pribavljanje, obrazovanje i ostale kompleksne aktivnosti usavršavanja i razvoja zaposlenih.

• Upravljanje dosjeima djelatnika

• Upravljanje dokumentima djelatnika i vezanih aktivnosti

• Vođenje edukacije djelatnika, praćenje rokova i troškova

• Upravljanje certifikacijom djelatnika

• Vođenje ugovora o radu

Upravljanje kvalitetom (ISO)


Sustav je fleksibilan i omogućuje kreiranje nestandardnih tipova predmeta i dokumenata čime se sustav može dodatno prilagoditi svakoj organizaciji.

• Vođenje dokumentacije vezane za ISO standard unutar organizacije

• Pravilnici, kodeksi, odluke i ostala dokumentacija

• Vođenje neusklađenosti i rješenja

• Distribucija dokumenata

Upravljanje financijama (eFIN)


Osnovne karakteristike programa su preglednost i jednostavnost korištenja jer je svaku temeljnicu koja se unosi u financijsko knjigovodstvo dovoljno proknjižiti samo jednom, a onda program formira dnevnik i glavnu knjigu potpuno automatski.

• Analitika / Sintetika komitenata

• Direktno knjiženje KUF-a

• Detaljno izvještavanje dugovanja i potraživanja

• Mogućnost vođenja više poslovnih subjekata

• Samostalno uređivanje kontnog plana

Upravljanje osnovnim sredstvima (OS)


Upravljanje osnovnim sredstvima i sitnim inventarom predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata nekog integriranog informacijskog poslovnog sustava. Jedan od glavnih razloga vođenja analitičke evidencije osnovnih sredstava (dugotrajne imovine) je obračun amortizacije. To je specifičan trošak koji obično nema izravne povezanosti s novčanim izdacima u tekućoj financijskoj godini. On je u poslovnim politikama često i poželjan trošak jer povoljno djeluje na smanjenje poreznog izdatka i pridonosi povećanju neto novčanog tijeka. U rješenju za upravljanje osnovnih sredstava vodi se cjelokupna evidencija ulaganja u tvrtku, bilo kakvog sredstva, te se na osnovu toga mogu izvlačiti razni podaci potrebni za daljnja ulaganja i troškove. OS omogućava:

• Statistika osnovnih sredstava

• Dijeljenje sredstava po lokacijama i organizacijama

• Detaljno izvještavanje o stanju i amortizaciji OS-a

• Vođenje inventure OS-a

• Export podataka OS-a

• Import popisa iz vanjskih datoteka

eSjednice


Projektno riješenje eSjednice omogućava elektronsko pripremanje, zakazivanje te vođenje sjednica radnih tijela. Nakon pripreme omogućeno je vođenje sjednice, pregled svih dostupnih materijala za sjednicu,vođenje evidencije o prisutnosti članova sjednice, dodatnim članovim koji prisustvuju, upravljenje dokumentima. Nakon završetka sjednice omogućava dodatnu administraciju dokumenta, te svih atributa vezanih za sjednicu, sve dok ne bude arhivirana.

eProtokol


Cilj informatizacije poslovnog procesa protokola je brza, jednostavna i tačna digitalizacija dokumenata, te svođenje fizičke razmjene dokumentacije na minum. Prioritetni cilj je da se podaci o ulaznoj i izlaznoj pošti elektronski bilježe na jednom mjestu u elektonskoj knjizi ulazno-izlazne pošte, i da su vidljivi svim drugim zainteresiranim korisnicima koji imaju odgovarajuću dozvolu pregleda podataka.